boriti


boriti
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] boriti
[Swahili Plural] maboriti
[English Word] beam
[English Plural] beams
[Part of Speech] noun
[Class] 5/6
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] boriti
[Swahili Plural] maboriti
[English Word] girder
[English Plural] girders
[Part of Speech] noun
[Class] 5/6
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] boriti
[Swahili Plural] maboriti
[English Word] thick mangrove pole
[English Plural] poles
[Part of Speech] noun
[Class] 5/6
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] boriti
[Swahili Plural] maboriti
[English Word] post
[English Plural] posts
[Part of Speech] noun
[Class] 5/6
[Note] Port.?
------------------------------------------------------------

Swahili-english dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • boriti — bòriti se nesvrš. <prez. īm se, pril. sad. rēći se, gl. im. rēnje> DEFINICIJA 1. (s kim) a. udružiti snage da se savlada treći b. nastojati savladati drugoga 2. (s čim) boriti se protiv čega u sebi ili izvan sebe [bori se sa svojom… …   Hrvatski jezični portal

 • bòriti se — nesvrš. 〈prez. īm se, pril. sad. rēći se, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}(s kim) a. {{001f}}udružiti snage da se savlada treći b. {{001f}}nastojati savladati drugoga 2. {{001f}}(s čim) boriti se protiv čega u sebi ili izvan sebe [bori se sa svojom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • boríti se — ím se nedov. (ȋ í) 1. udeleževati se oboroženega spopada, boja: boriti se s sovražnikom; junaško se je boril; bataljon se je boril do zadnjega moža; boriti se na nož, na življenje in smrt; boril se je kakor lev; pren. boriti se zoper obup;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Kostawa — Merab Kostawa Merab Kostawa (georgisch მერაბ კოსტავა; * 26. Mai 1939 in Tiflis; † 13. Oktober 1989, Boriti, Georgien) war ein georgischer Dissident, Musiker und Dichter. Er war einer der Wortführer der georgischen Unabhängigkeitsbewegung gegen… …   Deutsch Wikipedia

 • Merab Kostawa — (georgisch მერაბ კოსტავა; * 26. Mai 1939 in Tiflis; † 13. Oktober 1989, Boriti, Georgien) war ein georgischer Dissident, Musiker und Dichter. Er war einer der Wortführer der georgischen Unabh …   Deutsch Wikipedia

 • klȁti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. kȍljēm (se), imp. kòlji (se), pril. sad. kȍljūći (se), prid. rad. klȁo/klȁla (se) ž, prid. trp. klȃn, gl. im. klánje〉 1. {{001f}}ubijati presijecanjem grkljana [∼ ovcu; ∼ svinju] 2. {{001f}}pren. jako peći,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kȍrica — kȍric|a ž 1. {{001f}}tanka kora [ledena ∼a pokorica] 2. {{001f}}kora dobivena u željenu obliku i tvrdoći u procesu pečenja 3. {{001f}}krasta na rani koja zacjeljuje 4. {{001f}}hip. od kora (ob. kruha) ⃞ {{001f}}boriti se (raditi, mučiti se itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • làvovski — pril. kao lav, na način lavova [boriti se ∼ hrabro se boriti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • r̀vati se — (hr̀vati se) nesvrš. 〈prez. r̀vēm se, imp. r̀vi se, prid. rad. r̀vao se, pril. sad. r̀vūći se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}boriti se obuhvativši jedan drugoga rukama nastojeći da se protivnika obori na tlo 2. {{001f}}pren. boriti se, nositi se s… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • smȑt — ž 〈I i/smȑću, G mn smr̀tī〉 1. {{001f}}konačan prestanak životnih funkcija organizma i takvo stanje organizma [patološka ∼]; prestanak života 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}propast, uništenje čega b. {{001f}}osjećaj velike neugode [∼ mi je kad se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • zȃstava — zȃstav|a ž platnena površina simboličkog značenja, platno određenih kombinacija boja i znakova, ob. predviđeno da se pričvrsti na stijeg [imati ∼u, pov. imati nezavisnost i suverenost]; barjak ∆ {{001f}}bijela ∼a znak predaje; ∼a na pola koplja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.